NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI V VRTCU


Nadstandardni programi so dejavnosti, ki se v vrtcu izvajajo na željo staršev. Izvedba le-teh časovno ne posega v program vrtca. Izvajajo  se v popoldanskem času po zaprtju vrtca.

Nadstandardni programi, ki so ponujeni v Vrtcu Mengeš:

- Plesne urice, Plesna šola MIKI (za otroke od 3. leta dalje)

  • - Mažoretke

  • - Športno-gibalna abeceda, Športno društvo Sonček (za otroke od 3. do 6. leta)

  • - Plavalni tečaj (za otroke od 5. do 6. leta)

  • - Rolanje

  • - Zgodnje učenje tujega jezika - angleški jezik, Navitas (za otroke od 4. leta dalje)

  • - Gledališke predstave
  • - Bivanje na deželi (za otroke od 4. do 5. leta)
  • - Zimovanje (za otroke od 5. do 6. leta)
  • - Letovanje (za otroke od 5. do 6. leta)


Stroške izvedbe dejavnosti krijejo starši.