Enota Oblaček
Šolska ulica 5
1234 Mengeš 
Gsm: 051 / 855 - 152

oblacek@vrtec-menges.com

 

Poslovalni čas: od 6.30 do 16.30 ure


Skupine v enoti Oblaček v šolskem letu 2020/2021


Kapljice

otroci od 5. do 6. leta starosti

Nina Bohinc - vzgojiteljicapredšolskih otrok

Jasmina Štraus  - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice


Kresničke

otroci od 5. do 6. leta starosti

Terezija Steiner- vzgojiteljica predšolskih otrok

Renata Novak - vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojiteljice

Milena Zupan - vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja

Alija Zevnik- spremljevalka


Mravljice

otroci od 2. do 3. leta starosti

Jana Mali - vzgojiteljica predšolskih otrok

Mojca Jeraj - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice

Lucija Mušič - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice