PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM


Organizatorka prehrane in ZHR: Špela Poljanšek, dipl. sanitarna inženirka 

E-pošta: opzhr@vrtec-menges.com

Telefon: 059 / 374 - 237

Pisarna v enoti Gobica , uradne ure od 7.00 do 15.00