Februar 2021

Mravljice

Tema: Moj rdeči avto

Tehnika: Lepljenje


Februar 2021

Kresničke

Februar 2021

Kapljice

JESENSKO DREVO