SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA
Svetovalna delavka: Tina Vuri, psihologinja
Telefon: 030 / 424 - 009
E-pošta:
svetovalna@vrtec-menges.com


Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj otroka. 

Svetovalna služba v vrtcu spremlja razvoj otrok, sodeluje s starši, strokovnim kadrom in z zunanjimi ustanovami.  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Dragi starši!


V primeru vprašanj, dileme ali stiske v zvezi z vzgojo in razvojem otroka se lahko obrnete na svetovalno službo vrtca. 

Sodelovanje poteka v obliki pogovorov, govorilnih ur, telefonskih pogovorov, preko e-pošte, roditeljskih sestankov in predavanj. 

Svetovalni proces poteka vedno v dobrobit otroka, je prostovoljen, temelji na skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov.Najpogostejše teme sodelovanja s starši:
- vstop otroka v vrtec in uvajanje 
- razumevanje otrokovih čustvenih stisk (strahovi, težave pri hranjenju, spanju, neprimerno vedenje...)
- pomoč otroku v stiski (rojstvo bratca/sestrice, selitev družine, ločitev staršev, smrt v družini ...)

- vzgoja

- starševstvo

- trma

- grizenje

- otrokov razvoj

- pomoč otroku, ki ima šibkosti v razvoju

- celostna zgodnja obravnava in urejanje dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu 

- otroci s posebnimi potrebami
- prehod otroka iz vrtca v šolo, odložitev šolanja ...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *