SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA
Svetovalna delavka: Tina Vuri, psihologinja
Telefon: 059 / 374 - 233
E-pošta:
svetovalna@vrtec-menges.com

Pisarna svetovalne službe je v enoti Gobica.
Za pogovor se lahko dogovorimo tudi v enoti, ki jo obiskuje vaš otrok. Zaradi organizacije dela vas prosimo, da se predhodno najavite.


Cilj svetovalne službe v vrtcu je v sodelovanju s starši, strokovnim kadrom ter vodstvom vrtca ustvariti pogoje za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj otroka.
Svetovalni proces: 
- poteka vedno v dobrobit otroka,
- je prostovoljen,
- temelji na skupnem dogovoru
- in zaupnosti podatkov.

Sodelovanje poteka v obliki: 

- pogovorov, govorilnih ur

- telefonskih pogovorov

- sodelovanja preko e-pošte

- roditeljskih sestankov

- predavanj ali delavnic 


Najpogostejše teme sodelovanja s starši:
- vstop otroka v vrtec, težave pri vključevanju v skupino
- otrokov razvoj
- razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (strahovi, težave pri hranjenju, spanju, nemirnost, neprimerno vedenje...)
- razumevanje otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo bratca/sestrice, selitev, smrt, ločitev staršev, druge stiske, s katerimi se kot starši srečujete)
- pomoč otroku s težavami in motnjami v razvoju
- spodbujanje nadarjenih otrok
- prehod otroka iz vrtca v šolo

Za spodbuden razvoj otrok potrebuje:
- ČUSTVENO VARNOST(občutek zaželenosti in ljubljenosti)
- ZAUPANJE (v svoje starše in vase)
- PRAVO MERO SVOBODE, NEODVISNOSTI (pridobivanje izkušenj, vključno z vzponi in padci)
- POZORNOST in POHVALO
- DOSLEDNOST(za isto stvar naj vedno velja isto pravilo, znati otroku v pravem trenutku reči »da« ali »ne« in vztrajati)

KAJ NAREDITI V PRIMERU vzgojnih dilem?

Vstop otroka v vrtec
Postavljanje meja otroku
Trma
Samospoštovanje otroka je pogoj za uspeh
Odnos med sorojenci
Ljubezen gre skozi želodček
Navajanje na samostojnost
Trikotna vzgoja
Sodelovanje staršev z vrtcem in svetovalno službo vrtca
S.O.S. (Kako ravnati v določenih situacijah?)
Vzgoja otroka
Živeti z otrokom in ne za otroka
Vpliv medijev na otrokova čustva in vedenje
Razvajen otrok
Pozitivna disciplina
Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka?
Zdravje otrok v vrtcu

Otroci in grizenje