SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA
Svetovalna delavka: Tina Vuri, psihologinja
Telefon: 059 / 374 - 233
E-pošta:
svetovalna@vrtec-menges.com

Pisarna svetovalne službe je v enoti Gobica.
Zaradi organizacije dela se starši predhodno najavite in se za pogovor lahko dogovorimo tudi v enoti, ki jo obiskuje vaš otrok. 


Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj otroka. 

Svetovalna služba v vrtcu spremlja razvoj otrok, sodeluje s starši, strokovnim kadrom in z zunanjimi ustanovami.  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Dragi starši!


V primeru vprašanj, dileme ali stiske v zvezi z vzgojo in razvojem otroka se lahko obrnete na svetovalno službo vrtca. 

Sodelovanje poteka v obliki pogovorov, govorilnih ur, telefonskih pogovorov, preko e-pošte, roditeljskih sestankov in predavanj. 

Svetovalni proces poteka vedno v dobrobit otroka, je prostovoljen, temelji na skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov.Najpogostejše teme sodelovanja s starši:
- vstop otroka v vrtec in uvajanje 
- razumevanje otrokovih čustvenih stisk (strahovi, težave pri hranjenju, spanju, neprimerno vedenje...)
- pomoč otroku ob zanj stresnih situacijah (rojstvo bratca/sestrice, selitev, ločitev staršev, smrt...)

- vzgoja

- starševstvo

- trma

- grizenje

- otrokov razvoj

- pomoč otroku, ki ima šibkosti v razvoju

- celostna zgodnja obravnava in urejanje dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu 

- otroci s posebnimi potrebami
- prehod otroka iz vrtca v šolo, odložitev šolanja ...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


UPORABNE TEME 


Vstop otroka v vrtec - uvajanje

Razvojno - preventivne aktivnosti za otroke

Izzivi otrok in mladostnikov v času epidemije Covid-19   (https://www.facebook.com/svetovalnodelo/)

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Postavljanje meja otroku
Trma
Ljubezen gre skozi želodček
Trikotna vzgoja
Sodelovanje staršev z vrtcem in svetovalno službo vrtca
S.O.S. (Kako ravnati v določenih situacijah?)
Vzgoja otroka
Živeti z otrokom in ne za otroka
Vpliv medijev na otrokova čustva in vedenje
Razvajen otrok
Zdravje otrok v vrtcu

Otroci in grizenje

Samospoštovanje otroka je pogoj za uspeh

Odnos med sorojenci

Pozitivna disciplina

Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka?

Navajanje na samostojnost  

Predšolski otroci in zasloni - uporaba tehnologije