Aktualno

Plačilo vrtca

Obvestilo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport:


....."V času od 26.01.2021 do 29.01.2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna."......


Dne 4. 2. pa smo prejeli še pojasnilo. Starši...

VRTEC 1.2.2021

Spoštovani starši! 

Vrtec danes, 1. 2. 2021 deluje v času odprtosti oddelka, kot ste bili s strani strokovnih delavcev obveščeni. 

VRTEC JE ODPRT. 


Vrtec Mengeš, 1. 2. 2021

PONOVNO ODPRTI VRTCI

Spoštovani starši! 


Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim se tudi v naši osrednjeslovenski statistični regiji odpirajo vrtci v polnem delovanju. V skladu s 1. točko 1. člena odloka vrtci lahko začnemo...

Vpis novincev za šolsko leto 2021 2022

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona ovrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10,62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17-ZVrt-F) in napodlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni VestnikObčine Mengeš št. 3/2011, z dne ...

Jedilnik 1-6 leti

Vsebina za otroke

Pesmi

Kostanjček zaspanček (Mira Voglar)

Kostanjček zaspnček na veji visi.

zavit ves v lupino prav sladko še spi.

Tedaj pa zapiha vanj veter močan:

Kostanjček zaspanček, jesen je, na plan!

Metuljček cekinček (Janez Bitenc)

Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil?

“Pri majceni cvetki,...

Igre

IGRE

 

RISTANCŠT. IGRALCEV: dva ali več, lahko tudi edenPRIPOMOČKI: kredaNa asfalt s kredo narišemo ristanc. Izza črte vržemo kamenček v 1 polje. Nato skačemo po oštevilčenih poljih. Če je en kvadratek, vanj skočimo z eno nogo. Na desetki se obrnemo in nazaj grede poberemo kamenček....

povezave

Zanimive spletne strani za krajšanje časa z otroki:

 

V času, ko moramo biti zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa doma in je naše druženje v živo omejeno le na najožje družinske člane, je pomembno, da znamo prosti čas čim bolje izkoristiti. Na Safe.si so...

Pustno rajanje

Utrinki

Datum posnetka: 17. november 2019

Kraj snemanja: Vrtec Mengeš, enota Gobica

Vizija vrtca Mengeš


»Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih dosegamo s kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem, vključevanjem, izobraževanjem ustvarjanjem in razvijanjem, s pozitivno naravnanostjo, profesionalnostjo in veliko humorja.«


»Pri delu nas vodijo: poštenost, iskrenost, ljubezen, zdravje in znanje.«