SVET ZAVODA 2022-2026

Predstavniki zaposlenih:
1. Mojca Zupančič - predsednica
2. Andreja Voler
3. Branka Štrukelj

Predstavniki staršev:
1. Peter Sitar - namestnik predsednice
2. Maja Modec
3. Matija Vidic

Predstavniki ustanovitelja Občine Mengeš:
1. Anita Omerzu Tome
2. Monika Lemič
3. Urška Stritar


ZAPISNIKI SVETA ZAVODA :

Zapisnik_1.redna ustanovna seja_sveta zavoda_10-03-2022.pdf

Zapisnik_10.kor.seja_sveta zavoda_ 17-02-2022.pdf

Zapisnik_9.kor.seja_sveta zavoda_18-11-2021.pdf

Zapisnik_8.kor.seja_sveta zavoda_21-10-2021.pdfSVET STARŠEV
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.
V Svetu staršev je izvoljen predsednik in namestnik predsednika Sveta staršev.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV 2017.pdf

Člani Sveta staršev so razporejeni po skupinah.

Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 je g. Peter Sitar.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

SVET STARŠEV - ZAPISNIK 1 REDNE SEJE_07-10-2021.pdf

SVET STARŠEV - ZAPISNIK 1. KOR. SEJE_11-01-2022.pdf