Zima 2020

Mravljice

Zima 2020

Kresničke

Hitra rast motorizeranega prometa ima vse večji negativni vpliv na okolje in zdravje ljudi. Tega se zavedamo tudi v skupini Kresničke, zato smo v januarju in februarju veliko časa namenili projektu Trajnostna mobilnost. Iskali smo naravne pokazatelje čistega oz. onesnaženega zraka, se

...

Zima 2020

Kapljice

PROMET - mali detektivi v Kapljicah


Mesec januar smo si v Kapljicah zamislili v znamenju prometa. Iz knjižnice smo si na to temo izposodili veliko literature. Spoznali smo kar nekaj prometnih znakov, kako se pravilno prečka cestišče, se pogovorili o varni uporabi pasu in čelade ter o tem kako

...