OBRAZCI


Obrazci so na voljo na spodnjih povezavah:
1. Vloga za vpis v vrtec
2. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (posredovati na CSD)
3. IZPISNICA_2020.pdf
4. Vloga za znižanje plačila vrtca zaradi otrokove bolezni
5. Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

6. Vloga za počitniško rezervacijo
7. Vloga za premestitev otroka v drugo enoto
8. Vloga za subvencijo sklada
9. Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
12. načrtovana krajša odsotnost otrok 2020.pdf* Vse ostale informacije glede vpisa in izpisa iz vrtca ter Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec so pod rubriko "Starši".