OBRAZCI


Obrazci so na voljo na spodnjih povezavah:
1. Vloga za vpis v vrtec
2. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (posredovati na CSD)
3. Izpisnica
4. Vloga za znižanje plačila vrtca zaradi otrokove bolezni

5. Vloga za počitniško rezervacijo
6. Vloga za premestitev otroka v drugo enoto
7. Vloga za subvencijo sklada
8. Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
9. Načrtovana krajša odsotnost otrok.pdf

10. Izjava za starse Vrtec Menges politika varstva osebnih podatkov.pdf

11.  ODLOŽITEV ŠOLANJA - Obvestilo vrtcu* Vse ostale informacije glede vpisa in izpisa iz vrtca ter Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec so pod rubriko "Starši".