ZAKONODAJA:

 

Povezave:

  Etični kodeks
  KURIKULUM (1999)
  Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
  Register predpisov Slovenije
  Predpisi z delovnega področja
  Zakon o vrtcih
  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
  Zakon o javnih naročilih
  Zakon o delovnih razmerjih
  Občina Mengeš (predpisi lokalnih skupnosti)
 

Register predpisov Slovenije (predlogi) 

Pravilnik za sprejem otrok 

Pravila o varnosti otrok
Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu