Spoštovani starši! 


Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021. 


Nujno varstvo se organizira za otroke , katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

12258_Potrdilo delodajalca.docx

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTRDILO,

izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva na podlagi drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l.RS, št. ….)

 

Delodajalec:…………………………………………………………………………………………………………………………….

potrjujem, da je zaposleni ……………………………………………………………………………. (ime in priimek)

zaposlen v (ustrezno obkroži):

o  sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17),

o  zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,

o  zavodih s področja socialne varnosti,

o  Slovenski vojski,

o  Policiji,

o  poklicnih gasilskih enotah

na delovnem mestu:…………………………………………………………………………………………………………………………

in zaradi obvezne prisotnosti na delovnem mestu potrebuje nujno varstvo za svojega otroka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………………

                                                                                                                        Podpis odgovorne osebe

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi neresničnimi izjavami.

 

Delodajalec:…………………………………………………………………………………………………………………………….

potrjujem, da je zaposleni …………………………………………………………………………. (ime in priimek)

zaposlen v (ustrezno obkroži):

o  sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17),

o  zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,

o  zavodih s področja socialne varnosti,

o  Slovenski vojski,

o  Policiji,

o  poklicnih gasilskih enotah

na delovnem mestu:…………………………………………………………………………………………………………………………

zaradi obvezne prisotnosti na delovnem mestu potrebuje nujno varstvo za svojega otroka.

                                                                                                                     

                                                                                                                     ………………………………………………

                                                                                                                     Podpis odgovorne osebe

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi neresničnimi izjavami.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Oprostitev plačila staršev za vrtec v času od 1. 4. do 11. 4. 2021 


V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo. Pravno podlago za oprostitev plačila staršev za vrtec v času veljavnosti ukrepov vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v vrtcih določata 126. člen (za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo) ter 127. člen (za zasebne vrtce brez koncesije) Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP).