SVETOVALNA SLUŽBA VRTCA
Svetovalna delavka: Tina Vuri, psihologinja
Telefon: 030 / 424 - 009
E-pošta:
svetovalna@vrtec-menges.com

Pisarna je v enoti Sonček.


Cilj svetovalne službe v vrtcu je ustvariti pogoje za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj otroka. 

Svetovalna služba v vrtcu spremlja razvoj otrok, sodeluje s starši, strokovnim kadrom in z zunanjimi ustanovami.  


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


Dragi starši!


V primeru vprašanj, dileme ali stiske v zvezi z vzgojo in razvojem otroka se lahko obrnete na svetovalno službo vrtca. 

Sodelovanje poteka v obliki pogovorov, govorilnih ur, telefonskih pogovorov, preko e-pošte, roditeljskih sestankov in predavanj. 

Svetovalni proces poteka vedno v dobrobit otroka, je prostovoljen, temelji na skupnem dogovoru in zaupnosti podatkov.Najpogostejše teme sodelovanja s starši:
- vstop otroka v vrtec in uvajanje 
- razumevanje otrokovih čustvenih stisk (strahovi, težave pri hranjenju, spanju, neprimerno vedenje...)
- pomoč otroku v stiski (rojstvo bratca/sestrice, selitev družine, ločitev staršev, smrt v družini ...)

- vzgoja

- starševstvo

- trma

- grizenje

- otrokov razvoj

- pomoč otroku, ki ima šibkosti v razvoju

- celostna zgodnja obravnava in urejanje dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu 

- otroci s posebnimi potrebami
- prehod otroka iz vrtca v šolo, odložitev šolanja ...* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


OBVESTILO STARŠEM: Kako otroku pomagati pri soočanju s čustveno stisko zaradi poplave

 

 

Spoštovani starši!

 

Po poplavah ste se nekateri že obrnili po psihološko pomoč v zvezi s tem, kako vašemu otroku pomagati pri soočanju s čustveno stisko zaradi poplave in smo sodelovali. V primeru, da pri vašem otroku zaznate čustveno stisko, strahove ali skrbi v zvezi s poplavo, ki se je zgodila v vrtcu in žal pri marsikomu izmed vas doma, ter bi se o tem želeli pogovoriti, se lahko individualno obrnete na svetovalno službo Vrtca Mengeš.

 

PRIPOROČILA: Kako otroku pomagati pri soočanju s čustveno stisko zaradi poplaveLepo pozdravljeni.

 

 

Svetovalna služba Vrtca Mengeš:

Tina Vuri, psihologinja* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *