SVET ZAVODA 2022-2026

Predstavniki zaposlenih:
1. Mojca Zupančič - predsednica
2. Anja Jager
3. Branka Štrukelj

Predstavniki staršev:
1. Peter Sitar - namestnik predsednice
2. Maja Modec
3. Matija Vidic

Predstavniki ustanovitelja Občine Mengeš:
1. Anita Omerzu Tome
2. Monika Lemič
3. Urška Stritar


ZAPISNIKI SVETA ZAVODA :

Zapisnik_3.redne seje sveta zavoda_23.02.2023.pdf

Zapisnik_2.redna seje_sveta zavoda_06.10.2022.pdf


SVET STARŠEV
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.
V Svetu staršev je izvoljen predsednik in namestnik predsednika Sveta staršev.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV 2017.pdf

Člani Sveta staršev so razporejeni po skupinah.

Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 je g. Aleksandar Živić.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Zapisnik_1.redne seje Sveta starsev_2022-23_06.10.2022.pdf