MOŽNOSTI ZA SODELOVANJE STARŠEV IN VRTCA:


- Govorilne ure in roditeljski sestanki

- Informiranje staršev s strani vrtca preko oglasne deske, plakatov, zgibanke, spletne strani, elektronske pošte, publikacije...

- Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev posameznega oddelka

- Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki zaposlenih vrtca, staršev in ustanovitelja vrtca

- Sestanek za starše otrok novincev in uvajanje otroka v skupino

- Neposredno delo staršev v skupini (predstavitev dejavnosti ali poklica, spremstvo otrokom na izletih... )

- Sodelovanje staršev pri projektih (bralni nahrbtnik na otrokovem domu, zbiranje vzgojnih sredstev in različnega odpadnega materiala, sortiranje odpadkov... )

- Sklad vrtca, ki ga sestavljajo zaposleni vrtca in starši

- Družabno sodelovanje (kostanjev piknik, Živ žav, športne aktivnosti, izleti, delavnice, sodelovanje pri urejanju okolja vrtca in vrtčevskega igrišča... )

- Kulturno sodelovanje (prireditve, nastopi otrok)

- Izobraževalno sodelovanje (predavana za starše na ravni vrtca, tematski roditeljski sestanki, ki jih predlagajo ali izpeljejo starši)