STARŠI: počitniška rezervacija

Po Sklepu Občinskega sveta Občine Mengeš, lahko starši koristite rezervacije v poletnih mesecih, v času od 1.7. do 31.8. Starši lahko uveljavljate rezervacijo najmanj za 30 dni. Za to obdobje boste plačali 50% deleža cene programa, ki vam je določen z odločbo.

Rezervacija je možna za vse otroke.

Izpolnjen obrazec za rezervacijo oddate vzgojiteljici v oddelek ali v tajništvo Vrtca Mengeš, šolska ulica 12, Mengeš.

Izpolnjene obrazce za rezervacijo v poletnih mesecih bomo zbirali od 1.6. – 15.6.

 

Obrazec za rezervacijo