DAN V NAŠEM VRTCU
Je raznolik, kljub ponavljajočim ritualom hranjenja, uspavanja, jutranjih pozdravov...

Okviren celodnevni program v jasličnih skupinah
(od 1. do 3. leta)
prihod otrok in individualna igra;

· zajtrk;
· načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na terasi, igrišču ali drugih prostorih; med igro imajo otroci možnost počitka, sadje in nesladkan napitek;
· kosilo;
· počitek;
· malica;
· igra in odhod domov.
Okviren celodnevni program v predšolskih skupinah
(od 3. do 6. leta)

· prihod otrok in igra v manjših skupinah;
· zajtrk;
·  načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih; sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice, parkov...; med igro imajo otroci na razpolago sadje in nesladkan napitek;
· kosilo;
· sproščanje, možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah;
· malica;
· načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra v malih skupinah, na igrišču;
· odhod domov.