React-EU – IKT za VIZ

Naš vrtec sodeluje v programu React-EU – IKT za VIZ.

Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022

Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ  je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Skrbnica projekta v vrtcu: Mateja Hribar Sicherl


React.pdf