PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM


Organizatorka prehrane in ZHR: Špela Poljanšek, dipl. sanitarna inženirka 

E-pošta: opzhr@vrtec-menges.com

Telefon: 040 / 876 - 725

Pisarna začasno na Slovenski cesti 28, Mengeš , uradne ure od 7.00 do 15.00