Nagovor ravnateljice

Nagovor ravnateljice

Spoštovani starši in vsi prijatelji Vrtca Mengeš


Otroci so tisti, ki dajejo našemu poklicu dodano vrednost. Njihova pohvala oziroma lepi spomini na vrtčevsko obdobje, ki so ga pripravljeni deliti z nami, so najlepše darilo za naš trud in gonilna sila pri uresničevanju poslanstva našega vrtca, ki glasi: "Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih". 

Kot ravnateljica se zavedam, da je uspeh našega dela odvisen prav od celotnega kolektiva. Temelji tudi na večletnih prizadevanj mojih predhodnih ravnateljic. Nič manj pomembno vlogo pri tem pa niso odigrali strokovni delavci vrtca. slednji s profesionalnim pristopom, predvsem pa s srčnostjo  poskrbijo, da se generacije otrok iz nebogljenih malčkov razvijejo v srečne in zvedave  nadobudneže, pripravljene za vstop v šolo. torej naše delo v vrtcu se kaže predvsem v zadovoljstvu naših otrok in staršev. kljub prehojeni poti si venomer znova postavljamo vprašanje, kaj lahko še storimo za boljši jutri. Vsak dan vsaj en korak prav vsi. V vrtcu se tkejo in prepletajo niti, kjer se veliko naučimo prav vsi: otroci, starši in zaposleni. pri nas drobni koraki vodijo k velikim dosežkom.  Tu je kraj, kjer otroke z veseljem sprejmemo in jim nato poskušamo omogočiti pravo popotnico za nadaljnje izobraževanje in življenje. 

skupaj delamo v dobro naših otrok in kvalitetno izvedeni predšolski vzgoji, za kar si bomo še v prihodnje prizadevali. 


Ravnateljica Mateja Hribar Sicherl