Št. aktivnosti: 14

Datum izpisa: 31.05.2022

Vrtec Mengeš

POROČILO

Za šolsko leto: 2021/2022

$Projektne aktivnosti / Ekobranje za ekoživljenje

Ekobranje za ekoživljenje

Vodja aktivnosti: Nina Rogelj (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Narava je res nekaj lepega, nežnega in posebnega. Otroci obožujejo naravo, gibanje, premagovanje naravnih ovir globoko v čarobnosti gozda. Otokom je potrebno dati možnost, priložnost, da začutijo in doživijo naravo v vsej njeni širini. Z lastnimi izkušnjami se prebudi v otroku tudi skrb do naravnega bisera.

Cilji aktivnosti:

*otrok se preko literarnega dela se seznanja z okoljsko odgovornostjo

Pozitivne izkušnje:

Projekt je imel velik potencial, ki pa smo ga izkoristili in se veliko novega naučili. Z pomočjo knjige Kako se naučiti spoštovati naravo s kravico Marjetico, smo projekt izvajali skozi celotno šolsko leto. Spoznali smo, da če želimo, da nam naš planet daje čisto pitno vodo, hrano, zeleno neokrnjeno naravo,... je potrebna naša skrb za Zemljo. Naučili smo se, da je potrebno varčevati z vodo, elektriko, ločevati odpadke, uporabljati materiale, ki se reciklirajo, skrbeti za vrtičke, na katerih raste zelenjava - sadje. Obiskali smo tudi kmetijo in skrbeli za domače živali.

Negativne izkušnje:

V tem projekti ni bilo negativnih izkušenj.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevati s pridobljenimi navadami in ohranjati naš planet.

$Projektne aktivnosti / Altermed

Altermed - lokalna pridelava hrane

Vodja aktivnosti: Nina Rogelj (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 410 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 58

Vsebina aktivnosti:

Predstavitev zgodbe preko kamišibaja s sporočilom "Brez čebele ne bo življenja". Likovno ustvarjanje -risanje po zgodbi -izdelava čebeljega panja -izdelava panjskih končnic -oblikovanje gline -peka medenjakov. Medene dobrote iz domače kuhinje (vključitev staršev in starih staršev). Razstava likovnih del.

Cilji aktivnosti:

*otrok se seznani z življenjem čebel *otrok spoznava pomen čebele in njenega dela *otrok se seznani kako podnebne spremembe vplivajo na življenje čebel *otrok po novih spoznanjih likovno ustvarja *otrok spozna kako čebelji produkt obogati našo prehrano in krepi naše zdravje *medgeneracijska izmenjava medenih zakladov (vez med vrtcem in domačim okoljem) *spodbujanje otrok, staršev in strokovnih delavcev k telesni aktivnosti

Pozitivne izkušnje:

Medsebojno sodelovanje na ravni vrtca. Sodelovanje z zunanjimi lokalnimi sodelavci in starši. Aktivna vključenost otrok, tako najmlajših kot predšolskih in njihov pozitiven odziv na nove informacije, ki so jih s tem projektom osvojili. Ponosni smo na vedno nove in sveže ideje - didaktični pripomočki s katerimi otrokom na všečen način predstavimo izbrano temo. V letošnjem projektu je bil to KAMIŠIBAJ, ki nam ga je izdelal oče deklice, ki obiskuje naš vrtec.

Negativne izkušnje:

Odsotnost skupin v času ukrepov zaradi Covid-19. Pri sami izvedbi in procesu projekta nismo imeli negativnih izkušenj.

Predlogi za prihodnje leto:

Stremeti h kvalitetno speljanemu projektu s temo, ki bo podana z vaše strani in nadaljevati z našim pristopom podajanja novega znanja otrokom.

$Projektne aktivnosti / Semena in vrtovi - Šolska VRTilnica

Semena in vrtovi – šolska VRTilnica

Vodja aktivnosti: Jana Mali (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 19 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 21

Vsebina aktivnosti:

SEMENSKE BOMBE - izdelava semenske bombe iz gline in semen (semena gozdnih dreves) - pogozdovanje (razmet bomb na gozdnih posekah) - sodelovanje z gozdarjem (ogled in določitev terena, razvoj rastja dreves in podrasti)

Cilji aktivnosti:

- spoznavanje različnih drevesnih vrst - spoznavanje semen in plodov (bukev, hrast, smreka, javor...) - spoznavanje pomena gozda in pogozdovanja - otrok uživa v gozdu - pomen razmnoževanja pri rastlinah

Pozitivne izkušnje:

- Pozitivni občutki in ustvarjalnost ob delu z glino (naravni material). - Navdušenje nad kalitvijo "semenskih bomb". - Otroci na sprehodu prepoznajo določene travniške rastline, trave in drevesa. - Ponosni smo na to, da pomagamo čebelam (skrb za čebele in njihovo pašo).

Negativne izkušnje:

- Semena gozdnih dreves nismo mogli dobiti, zato smo načrt spremenili v setev medovitih rastlin. 

Predlogi za prihodnje leto:

- Stopiti v stik z gozdarjem in pridobiti semena gozdnih dreves (semenske bombe za pogozdovanje).

$Projektne aktivnosti / ODPADKI

Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Vodja aktivnosti: Maja Janežič (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev:

Vsebina aktivnosti:

* Zbiralna akcija starih oblačil (te bomo potem obnesli na Rdeči Križ) * Škatla za izgubljena in najdena oblačila * Ponovna uporaba oblačil, ki ostanejo v škatli za izgubljeno/najdeno: v sodelovanju s perico

Cilji aktivnosti:

* Čim manjši odpadek tekstila * Pomoč ljudem v stiski

Pozitivne izkušnje:

Negativne izkušnje:

Predlogi za prihodnje leto:

$Projektne aktivnosti / MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

Mlekastično! Izberem domače

Vodja aktivnosti: Mojca Zupančič (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 24 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 1

Vsebina aktivnosti:

Mlekastično - izberem domače, ponuja veliko nabor aktivnosti, ki jo lahko ponudimo otrokom, da spoznajo celoten postopek kako se mleko znajde na naših policah trgovin. Tako se bodo otroci seznanili s kravo, kje ima krava mleko, kravjo družino, postopek pridobivanja mleka, mlekarno in celotnim postopkom proizvodnje. Na koncu se bodo seznanili še z vrsto mlečnih izdelkov. Obiskali bomo tudi kmetijo, se spoznali z molžo krave in poskusili domače mleko in skuto. Seznanili se bodo s tem zakaj je domače boljše in bolj zdravo. V vrtcu pa se bomo tudi preizkusili v pripravi mlečne jedi.

Cilji aktivnosti:

- otrok se spozna s postopkom pridobivanja mleka - otrok spozna kravjo družino in jo poimenuje - otrok spozna kmetijo in delo na kmetiji - otrok spozna različne mlečne izdelke

Pozitivne izkušnje:

Tema je bila za otroke zelo zanimiva, saj jim je na nek način že znana. Namreč vsi radi pijejo mleko. Najprej so v revijah iskali in izrezovali mlečne izdelke, spoznali so tudi različne vrste mleka, ki je lahko rastlinski ali živalski. Kuhali smo puding, se seznanili z molzenjem in prebrali knjige na to temo. Preko knjige smo se seznanili s postopkom kako pride mleko iz krave, na police trgovin. Izdelali smo tudi likovna dela na temo krave. Na obisku pa smo imeli sirarja, ki nam je povedal veliko zanimivih stvari, od tega kako se dela sir, jogurt, sadni jogurt, skuta...

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj ni bilo.

Predlogi za prihodnje leto:

/

$Projektne aktivnosti / Energija

Mladi v svetu energije

Vodja aktivnosti: Urška Štruklec (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Z otroki pregledamo obstoječe stanje rabo energije v našem vrtcu. V sodelovanju s hišnikom se spoznamo s tem, kako pogledamo stanje porabe energije, ugotavljamo, kje in zakaj se energija porablja, govorimo o uporabi neobnovljivih in obnovljivih virov. Pregledamo tudi literaturo o energiji: pridobivanje, varčevanje, kako se je začelo pridobivanje električne energije, katere vrste poznamo, alternativne oblike, obeti za prihodnost. Spoznavamo pomen energije in vlogo učinkovite rabe slednje. Z naravoslovnimi poskusi se na aktiven način spoznamo z energijo. Pripravimo energetsko kartico vrtca in ovrednotimo, kako uspešen je naš vrtec pri gospodarnem ravnanju z energijo. Izdelamo piktogram s strategijami za varčevanje energije v vrtcu (ugašanje luči, zapiranje vode, zračenje idr.). Izdelamo plakat o spoznanjih s področja energije.

Cilji aktivnosti:

-          otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo; spoznava namembnosti stvari ter ugotavlja, kako delujejo -      otrok dojame energijo kot nekaj, kar potrebujemo, da stvari gredo, tečejo, se zgodijo, se spreminjajo -       otrok spoznava lastnosti energije: pridobivanje, varčevanje, alternativni načini pridobivanja in varčevanja z energijo za zdravo in zeleno prihodnost -     otrok aktivno sodeluje v naravoslovnih poskusih s področja energije -         otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave (za namen pridobivanja energije) - otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.

Pozitivne izkušnje:

Otroci so v vrtcu in izven njega aktivno raziskovali pojave in spoznavali namembnosti stvari ter ugotavljali, kako delujejo. Ob izvedenih aktivnostih so energijo dojeli kot nekaj, kar potrebujemo, da stvari gredo, tečejo, se zgodijo, se spreminjajo. Ob literaturi iz knjižnice, vrtca in dokumentarnih posnetkih smo spoznavali lastnosti energije: pridobivanje, varčevanje, alternativni načini pridobivanja in varčevanja z energijo za zdravo in zeleno prihodnost. Otrokom so bili izredno zanimivi naravoslovni poskusi s področja energije. Za dejavnosti so bili visoko motivirani. Razvijali smo predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave (za namen pridobivanja energije), obenem pa so otroci pridobivali izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. V sodelovanju z drugimi vrtčevskimi skupinami in zaposlenimi v vrtcu smo uresničevali dejavnosti, ki smo jih načrtovali. Izdelali smo energetsko kartico vrtca in tako ovrednotili, kako uspešen je naš vrtec pri gospodarnem ravnanju z energijo. Izdelali smo piktogram s strategijami za varčevanje energije v vrtcu (ugašanje luči, zapiranje vode, zračenje idr.), nalepke smo nato razdelili v drugih skupinah v vrtcu. Izdelali smo si priponke "eko detektivi". Nastale so tudi zanimive risbe otrok, ki prikazujejo načine pridobivanje energije, varčevanje z energijo idr. Pregledali smo obstoječe stanje rabe energije v našem vrtcu. Ugotavljali smo, kje in zakaj se energija porablja, govorili smo o uporabi neobnovljivih in obnovljivih virov. Poudarili smo pomen uporabe trajnostih virov energije. Pregledali smo tudi literaturo o energiji: pridobivanje, varčevanje, kako se je začelo pridobivanje električne energije, katere vrste poznamo, alternativne oblike, obeti za prihodnost.

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

/

VODA / NAČRT

Priprava programa za ravnanje z vodo in vodnimi viri

Vodja aktivnosti: Mateja Gubanc (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

- pogovor o vplivu odgovornega ravnanja z vodo na človeka, živali, rastline - prebiranje zgodbic z ekološko vsebino - iskanje informacij preko literature in spleta: voda iz zraka, od kje pride   voda, kam izginja voda, značilnosti vode, eksperimenti z vodo, posledice   onesnaževanja vode - "Zmajček Detektiv" uvede Eko pravila za ravnanje z vodo v našem vrtcu:    preverja porabo vode pri umivanju rok, razdeli Eko naloge za vse skupine   v našem vrtcu - izdelamo nalepke, ki opominjajo na odgovoren odnos do ravnanja z   vodo in jih nalepimo na vidno mesto

Cilji aktivnosti:

 - Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode.  -Otrok spoznava, kaj pomeni onesnažena voda (koga ogroža, kakšne so     posledice onesnaževanja okolja, kaj lahko storimo sami, da ohranimo     čisto vodo) -  Otrok se navaja na varčevanje z vodo in skrbi za čisto vodo. -  Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Pozitivne izkušnje:

Otroci so se seznanili z okoljsko problematiko na področju zagotavljanja pitne vode.Pogovarjali smo se o vodnih virih in njihovi zaščiti, o vodovodnih sistemih in njihovem vzdrževanju. Seznanili so se: od kod prihaja pitna voda, v kakšnih agregatnih stanjih jo najdemo, kaj se zgodi z vodo po njeni uporabi. Poiskali smo vodne vire v okolici, si ogledali vodno zajetje in razmišljali, kako pride voda na zemljo (vodni krog). Ustanovili smo skupine "Eko detektivov", ki so preverjali po igralnicah našega vrtca, če otroci in vzgojiteljice varčujejo z vodo. Po vrtcu smo nalepili nalepke: Varčuj s vodo!!

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevali bi z osveščanjem o skrbni in odgovorni rabi vode.

$Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe

Podnebne spremembe in biotska pestrost

Vodja aktivnosti: Janja Narat (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 24 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

- Preko vremenske slike bomo spremljali vreme. - Opazovali bomo oblake in jih po opazovanju risali. - V bližnjem gozdu si bomo ogledali posledice zemeljskega plazu. - Spremljali bomo bližnji potok ob različnih vremenskih razmerah. - Preko eksprimenta bomo uprizorili točo. - Opazovali bomo taljenje snega.

Cilji aktivnosti:

- spoznavanje okolja. - spoznavanje s posledicam različnih vremenskih pojavov. - odnos do sebe, drugih in okolja.

Pozitivne izkušnje:

Nekateri otroci so se prvič srečali z nekaterimi vremenskimi pojmi, pojavi. Pri izvajanju eksperimentov so otroci uživali. Projekt smo začeli z vremensko sliko, katera je ponazarjala kakšno je vreme na današnji dan. Z vremensko sliko smo tudi opazili, da se vreme čez dan spreminja, tako da so otroci samoiniciativno prestavljali in označevali trenutno stanje vremena – npr. zjutraj je bila megla, v času kosila pa že sonce. Najbolje so si otroci zapomnili eksperiment s točo. Vsak otrok je dobil kocko ledu, ki je ponazarjala točo. Z ledom so udarjali po jabolku, s tem pa smo videli kaj se zgodi s sadjem. Jabolka smo si naslednji dan ogledali in opazili, da so že začela gniti – potem smo pripravili jabolčno čežano, da smo jih porabili. Spoznali smo, da je toča nevarna za ves pridelek, stvari, hiše, saj se stvari poškodujejo in nastane velika škoda. Opazovali smo tudi oblake in jih med opazovanjem risali s kredami. Otroci so videli kakšne oblike in domišljijsko to tudi narisali. Bližnji potok smo opazovali ob različnih vremenskih razmerah – sonče, dež in sneg. Opazili smo, da se je višina potoka spremenila, prav tako pa tudi čistost oziroma umazanost vode. Ko je bilo lepo vreme je bila voda čista. Medtem, ko je bilo deževno vreme pa je bila voda umazana. Pozimi smo v igralnico prinesli sneg, katerega smo opazovali in ugotavljali kaj se bo zgodilo s snegom, če ga pustimo v igralnici. Opravili smo tudi preizkus kaj se zgodi z ledom, če ga položimo v toplo vodo. Medtem ko smo bili na sprehodu je en deček začel pogovor o tem, da ve zakaj je na teh skalah zaščitna mreža, katera preprečuje padanje skal, kamenja na cesto. Samo razlago smo potem samo še nadgradili, da pa se to lahko zgodi tudi tam kjer je zemlja. V bližnjem gozdu smo poiskali zemeljski plaz in si ga ogledali.  

Negativne izkušnje:

Pri samem projektu nismo naleti na nobeno negativno izkušnjo. Vse situacije smo prilagodili otrokom, vremenu in vsaki dani dejavnosti, ki se je v tistem dnevu izvedla.

Predlogi za prihodnje leto:

Ni predlogov za prihodnje leto.

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje odpadnega papirja in kartona

Vodja aktivnosti: Špela Ivanšek (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 233 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 39

Vsebina aktivnosti:

V spomladanskih mesecih bomo otroke in starše povabili k zbiralni akciji papirja. Pripravili bomo letake in jih pozvali k akciji. Tako bomo otroke in njihove starše spodbudili k pravilnemu ločevanju odpadkov in jih ozaveščali o ponovni uporabi papirja. Po igralnicah bomo postavili posebne škatle za odpadni papir.

Cilji aktivnosti:

- Seznanjanje s pravilnim ločevanjem odpadkov. - Seznanjanje s ponovno uporabo papirja. - Ozaveščanje o skrbi za okolje.

Pozitivne izkušnje:

Po dolgem času smo se v enoti Gobica odločili, da izvedemo spomladansko akcijo zbiranja odpadnega papirja. Akciji smo namenili teden od 28.3. do 4.4. 2022. V akciji smo zbrali 2 toni papirja, denar od akcije pa smo namenili v sklad vrtca Mengeš. Akcija je bila zelo dobro obiskana. Vzgojiteljice smo otroke ozaveščale o pomenu ločevanja odpadkov in pomembnosti predelave in ponovne uporabe. Glede na dober odziv akcije smo se odločili, da jo v prihodnjem letu ponovimo. V zbiralni akciji smo sodelovali s podjetjem Surovina d.o.o.

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

/

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Vodja aktivnosti: Špela Ivanšek (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 410 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 64

Vsebina aktivnosti:

Otroke in njihove starše bomo povabili k sodelovanju zbiranja kartuš in tonerjev. V vrtcu bomo pripravili, na vidnem mestu, eko kotiček v katerega bomo postavili škatle za odpadne kartuše in tonerje. Mesto bomo pravilno označili. S podjetjem, ki odvaža ta odpadni material se bomo dogovorili za odvoz. Tudi sama ustanova se bo pridružila tej akciji.

Cilji aktivnosti:

- Seznanjanje s pravilnim ločevanjem odpadkov. - Ozaveščanje o skrbi za okolje.

Pozitivne izkušnje:

Aktivnost se izvaja skozi celo šolsko leto. V eko kotičku je postavljen zabojnik za zbiranje tonerjev in kartuš. Sodelujemo s podjetjem Bitea.

Negativne izkušnje:

/

Predlogi za prihodnje leto:

/

ENERGIJA / NAČRT

Priprava programa za učinkovito rabo energije v ustanovi

Vodja aktivnosti: Urška Štruklec (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

Z otroki pregledamo obstoječe stanje rabo energije v našem vrtcu. V sodelovanju s hišnikom se spoznamo s tem, kako pogledamo stanje porabe energije, ugotavljamo, kje in zakaj se energija porablja, govorimo o uporabi neobnovljivih in obnovljivih virov. Pregledamo tudi literaturo o energiji: pridobivanje, varčevanje, kako se je začelo pridobivanje električne energije, katere vrste poznamo, alternativne oblike, obeti za prihodnost. Spoznavamo pomen energije in vlogo učinkovite rabe slednje. Z naravoslovnimi poskusi se na aktiven način spoznamo z energijo. Pripravimo energetsko kartico vrtca in ovrednotimo, kako uspešen je naš vrtec pri gospodarnem ravnanju z energijo. Izdelamo piktogram s strategijami za varčevanje energije v vrtcu (ugašanje luči, zapiranje vode, zračenje idr.). Izdelamo plakat o spoznanjih s področja energije.

Cilji aktivnosti:

-          otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo; spoznava namembnosti stvari ter ugotavlja, kako delujejo -      otrok dojame energijo kot nekaj, kar potrebujemo, da stvari gredo, tečejo, se zgodijo, se spreminjajo -       otrok spoznava lastnosti energije: pridobivanje, varčevanje, alternativni načini pridobivanja in varčevanja z energijo za zdravo in zeleno prihodnost -     otrok aktivno sodeluje v naravoslovnih poskusih s področja energije -         otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave (za namen pridobivanja energije) - otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja

Pozitivne izkušnje:

Otroci so z zanimanjem pristopili k projektu. Aktivno so sodelovali v vseh fazah procesa; raziskovanja. Všeč so jim bile različne oblike in metode dela, ki smo jih uporabljali. Sodelovali smo z drugimi vrtčevskimi skupinami in zaposlenimi v našem vrtcu. Otroci dobro poznajo pomen varovanja okolja in kako velik vpliv na to ima varčevanje z energijo. S pomočjo literature smo izdelali energetsko kartico našega vrtca in ovrednotili, kako uspešen je naš vrtec pri gospodarnem ravnanju z energijo. Izdelali smo piktogram s strategijami za varčevanje energije v vrtcu (ugašanje luči, zapiranje vode, zračenje idr.). Natisnili smo jih na samolepilne etikete in se kot eko detektivi odpravili v druge skupine in jih razdelili.

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

/

VODA / NAČRT

Priprava programa za ravnanje z vodo in vodnimi viri

Vodja aktivnosti: Mateja Gubanc (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 23 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

- pogovor o vplivu odgovornega ravnanja z vodo na človeka, živali, rastline - prebiranje zgodbic z ekološko vsebino - iskanje informacij preko literature in spleta: voda iz zraka, od kje pride   voda, kam izginja voda, značilnosti vode, eksperimenti z vodo, posledice   onesnaževanja vode - "Zmajček Detektiv" uvede Eko pravila za ravnanje z vodo v našem vrtcu:    preverja porabo vode pri umivanju rok, razdeli Eko naloge za vse skupine   v našem vrtcu - izdelamo nalepke, ki opominjajo na odgovoren odnos do ravnanja z   vodo in jih nalepimo na vidno mesto

Cilji aktivnosti:

 - Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode.  -Otrok spoznava, kaj pomeni onesnažena voda (koga ogroža, kakšne so     posledice onesnaževanja okolja, kaj lahko storimo sami, da ohranimo     čisto vodo) -  Otrok se navaja na varčevanje z vodo in skrbi za čisto vodo. -  Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 

Pozitivne izkušnje:

Otroci so se seznanili z okoljsko problematiko na področju zagotavljanja pitne vode.Pogovarjali smo se o vodnih virih in njihovi zaščiti, o vodovodnih sistemih in njihovem vzdrževanju. Seznanili so se: od kod prihaja pitna voda, v kakšnih agregatnih stanjih jo najdemo, kaj se zgodi z vodo po njeni uporabi. Poiskali smo vodne vire v okolici, si ogledali vodno zajetje in razmišljali, kako pride voda na zemljo (vodni krog). Ustanovili smo skupine "Eko detektivov", ki so preverjali po igralnicah našega vrtca, če otroci in vzgojiteljice varčujejo z vodo. Po vrtcu smo nalepili nalepke: Varčuj s vodo!!

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

Nadaljevali bi z osveščanjem o skrbni in odgovorni rabi vode.

HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo...)

Vodja aktivnosti: Tatjana Gostinčar (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 20 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

- Učenje in igranje različnih ljudskih, rajalnih, elementarnih in iger s pravili v naravi po različnih površinah, - vključevanje in preizkušanje v različnih zvrsteh gibalnih aktivnosti v naravi in zaprtem prostoru (različni poligoni, delo po postajah, uporaba različnih telovadnih rekvizitov, igra oz. aktivnost individualno, v parih, skupinah, zaznavanje prememb v telesu, ki jih otroci zaznavajo ob gibalnih obremenitvah in kaj to pomeni za zdravje (zadihanost, utrip srca, znojenje, žeja, utrujenost…), - možnost izbire, raziskovanja in sodelovanja pri spoznavanju družbenega in naravnega okolja ter usmerjanje v aktivno delovanje, - vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje varnega in zdravega življenskega okolja in navad, - aktivno sodelovanje z vrtčevim kuharjem: pomen zdrave prehrane, izdelava zdravega namaza, napitka pred otroki.

Cilji aktivnosti:

- Doživljanje ugodja v gibanju, - razvijanje gibalnih sposobnosti, - spoznavanje in izvajanje različnih ljudskih, rajalnih, elementarnih in iger s pravili, - spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, - spoznavanje zdravega in varnega načina življenja, - otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam: da mu uživanje različne zdrave hrane, izvajanje telesnih gibalnih vaj in počitek pomagajo ohranjati zdravje.

Pozitivne izkušnje:

K projektu smo z veseljem pristopili in otrokom je bila tema všeč. Razveselili so se obiskov kuharja Igorja in OPZHR Špele. Aktivno so sodelovali v pogovorih o prehrani, z začudenimi očmi so poslušali Igorja o pripravi hrane v "starih časih" in Špelo o virusih in bakterijah. Gibalne aktivnosti za zdravje pa smo izvajali na trim stezi, kjer so se otroci veselili novih gibalnih vaj in svojih zmožnosti.

Negativne izkušnje:

Negativnih izkušenj s projektom nismo imeli.

Predlogi za prihodnje leto:

Všeč so nam življenske teme in dejavnosti vezane na njih.

HRANA IN ZDRAVJE / EKO HRANA

Uporaba sadja in zelenjave iz šolskega vrta, sadovnjaka …

Vodja aktivnosti: Jana Mali (Vzgojitelj)

Sodelujoči:

Št. otrok/učencev/dijako/študentov: 19 | Št. vzgojiteljev/učiteljev/profesorjev: 2

Vsebina aktivnosti:

DO PRIDELKA Z RECIKLAŽO - Izdelava grede iz papirnate in plastične embalaže. - Sejanje redkvic in rukole, sajenje zelišč. - Pletje in okopavanje rastlin, spremljanje rasti, pobiranje pridelkov. - Izdelava namazov , solat. - Okušaje pridelkov.

Cilji aktivnosti:

- Otrok spozna pomen ponovne uporabe odpadne embalaže. - Otrok sodeluje pri vrtnarjenju. - Otrok spozna različno zdravo hrano in jo okuša. - Otrok spozna kako se rastlina seje, raste in dozori.

Pozitivne izkušnje:

- otroci so sodelovali od priprave materiala za vrt, postavitev vrta, sejanje semen, zalivanje, pletje in pobiranje ter uživanje pridelkov (celoten postopek pridelave zelenjave). - zelenjavo so poskusili v različnih oblikah: v solati, namazu in zelenjavno-sadnem smutiju (poskusili so tudi tisti otroci, ki zelenjave običajno ne jedo) - otroci so bili ponosni na svoj vrt in so ga z veseljem pokazali vrstnikom iz vrtca.

Negativne izkušnje:

- veliko energije smo vložilo v to, da smo vrt obvarovali pred iztrebki potepuških mačk.

Predlogi za prihodnje leto:

- Izdelava svojega balkonskega zeliščnega vrta (v naslednjem šolskem letu bo naša skupina bivala v prvem nadstropju). . - Pridelana zelišča bomo sušili in jih uporabili za darila na novoletnem bazarju.