PREDSTAVITEV


Vrtec Mengeš je javni zavod za vzgojo in varstvo otrok, ustanovljen leta 1998. Prvi začetki vrtca pa sežejo še v leto 1969, ko je bil vrtec del vrtca Domžale.
 
Vrtec Mengeš posluje in izvaja dejavnosti na treh lokacijah, in sicer v enotah Gobica, Sonček in Oblaček. Skupni prostor v enotah Gobica in Sonček je namenjen gibalni in umetniški dejavnosti. Vrtec ima skupaj 22 oddelkov.
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V vrtcu skrbimo za otrokovo dobro počutje, upoštevamo otrokove individualne razlike v razvoju in učenju ter strokovno podpiramo in spremljamo otrokovo učenje in razvoj.
Delavci vrtca se stalno strokovno izpopolnjujemo in samoizobražujemo ter prisluhnemo izkušnjam, mnenjem sodelavcev ter vnašamo spoznanja v delo z otroki.
 
POSLANSTVO Vrtca Mengeš

Zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih dosegamo s kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem, vključevanjem, izobraževanjem, ustvarjanjem in razvijanjem, s pozitivno naravnanostjo, profesionalnostjo in veliko humorja.
 
Vrednote Vrtca Mengeš: poštenost, iskrenost, ljubezen, zdravje, učenje
 

PROGRAM Vrtca Mengeš
Celodnevni program vzgoje in varstva za otroke od enega do šestih let. Odprtost vrtcev je prilagojena potrebam staršev, vendar naj otrok ne bi bil prisoten več kot 9 ur v vrtcu.  
 
 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE  
Javni Zavod Vrtec Mengeš
Šolska ulica 12
1234 Mengeš