Enota Oblaček
Šolska ulica 5
1234 Mengeš


Skupine v enoti Oblaček v šolskem letu 2022/2023
Kapljice

otroci od 5. do 6. leta starosti

Tatjana Gostinčar - vzgojiteljica predšolskih otrok

Blanka Zelenjak - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice

Kresničke

otroci od 5. do 6. leta starosti

Terezija Steiner- vzgojiteljica predšolskih otrok

Renata Novak - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice


Mravljice

otroci od 1. do 2. leti starosti

Alenka Viriant Stojanović - vzgojiteljica predšolskih otrok

Nina Tupy - vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice