Poletje v vrtcu 
CILJI:

* Popestritev poletnih počitnic

* Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok in doživljanje ugodja v gibanju

* Spodbujanje socialnih stikov med vrstniki


GIBANJE

* Naravne oblike gibanja

* Poligoni na prostem

* Sprehodi v naravo

* Igre z žogo in ostalimi športnimi rekviziti

* Vožnja s skiroji in drugimi otroškimi vozili


DRUŽBA

*Gusarski dnevi

* Druženje z ostalimi skupinami

* Praznovanje rojstnih dni

*Sprostitvene, socialne igre

* »Vodni dnevi«, kopalkanje, vodna gosenica

*Obudimo ljudske igre


MATEMATIKA

* Igra z vodo, prelivanje, merjenje…

* Štetje, preštevanje

* Igra z mivko

* Iskanje svoje sence, zakaj nastane, kako dolga je?

* Družabne igre s štetjem


UMETNOST

* Petje pesmic

* Zgibanje papirja: ladjice, kapice,…

* Risanje, slikanje, barvanje

* Striženje, lepljenje

* Oblikovanje plastelina

* Likovne dejavnosti na prostem

* Izdelovanje poletne dekoracije


NARAVA

* Opazovanje narave in letnegačasa poletja

*Raziskovanje narave z lupo

* Poskus: Kaj plava in kaj potone?

* Projekt: Varno s soncem


JEZIK

* Poslušanje zgodbic, pravljic, ugank, izštevank…

* Deljenje vtisov otrok o poletnih doživetjih

* Gledanje slikanic na temo poletja

* Branje in hlajenje v naravni senci

*Pripovedovanje krajših zgodb ob ilustracijah