Vrtec Mengeš je vključen v projekte:


EKO ŠOLA VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJAEkošola bogati Čuustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Vzgojiteljem in otrokom daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri dejavnostih, uporabijo v vsakdanjem življenju v vrtcu in izven njega. Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje.

Več o tem na naši spletni strani pod rubriko EKO vrtec in na povezavi:
http://ekosola.si/

ŠOLSKI EKOVRT


Zgodnje pridobivanje izkušenj vrtnarjenja, sožitja z naravo in veselja do pridelave lastne hrane, ob čemer otroci doživljajo zadovoljstvo.
otroci preko vseh letnih časov spoznavajo dogajanje na vrtu.


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Izobraževalna akcija čebelarske zveze Slovenije »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v vaših vrtcih« Namen: spodbuditi otroke k uživanju medu in ekološke hrane, predstavitev čebelarstva.
Novembra bomo pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljalo domač kruh, jabolko, med in mleko. Vsa živila prihajajo od slovenskih pridelovalcev.

Več o tem na povezavi:
http://tradicionalni-zajtrk.si/


PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki naj bi pripomogel k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijal zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Več o tem na povezavi:
http://www.planet-zemlja.org/okolju-prijazna-sola/


GOZDNI VRTECNaš vrtec ima v bližini Mengeško kočo, ki jo velikokrat obiščemo. Nudi nam
raziskovanje bližnjega gozda in odkrivanje učenja na prostem, v naravi.
Z vedoželjnostjo in igrivostjo prihajamo ob različnih trenutkov do velikih
odkritij, ki nam jih ponuja narava. Tako otroci kot odrasli se v gozdu
sprostimo in zelo veliko naučimo.
Gozd obiščemo vsaj enkrat tedensko, v spomladanskem času in poletnem pa še
večkrat.
Skozi gozd , ki nam spontano ponuja različne učne pristope se velikokrat
naučimo novo pesmico in spoznavamo življenje v naravi, tako malih živali kot
bivanje v naravi vsakega posameznega človeka.
Po splošno veljavnem učnem programu Kurikula vnašamo gozdne podrobnosti
skozi vsa področja, ki jih zajema. V gozdu se celo vsedemo na štorčke in
likovno ustvarjamo. Tedaj nastanejo velike umetnine. Otroci pa so navdušeni.
Tudi v prihodnje si želimo nadaljevati čim več s poudarkom na gozdni
pedagogiki, saj nam nudi veliko napredka pri razvoju vsakega posameznega
otroka in hkrati tudi odraslega.MALI SONȈEK

Gibalni/športni program Mali sonček
je namenjen otrokom od drugega leta do vstopa v šolo. Sestavljen je iz štirih stopenj.
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje oziroma celoten program.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.
Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

Več o tem na povezavi:
http://www.sportmladih.net/programi_som/mali_soncekVARNE TOČKE V OBČINI MENGEŠ

Varna točka je označena z nalepko na različnih lokacijah v Mengšu.

Zaposleni Vrtca Mengeš smo se pridružili projektu Unicef-a z naslovom "Varne točke v Občini Mengeš", ki je za javnost objavila sporočilo.
Varna točka je prostor, kamor se otroci lahko zatečejo, če se znajdejo v težavah ali v stiski. Tam se lahko obrnejo na odrasle, ki jih sprejmejo in so jim pripravljeni pomagati, jih poslušati in jim svetovati, kadar jim je težko.
Otroci imajo pravico biti zaščiteni:
- pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, mučenja in ponižujočega ravnanja;
- zanemarjanja ali malomarnega ravnanja;
- trpinčenja ali izkoriščanja;
- spolnega izkoriščanja ali spolnih zlorab.

Več o samem Unicef-ovem projektu si lahko preberete v Unicef-ovem sporočilu za javnost in na Unicef-ovi spletni strani.


PRAVLJIČNI PALČEK

Spodbujanje bralne predpismenosti pri predšolskem otroku, spodbujanje poslušanja in pripovedovanja.PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU


Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:
· izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
· spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
· omogočanja izbire zdravega načina življenja in
· spodbujanja osebnostnega razvoja.ZOBNA PREVENTIVA

Otrok se nauči ustrezne ustne higiene. Projekt je namenjen otrokom od četrtega leta dalje.MEDGENERACIJSKA SREČANJA

Namen srečanj je druženje otrok s starejšimi osebami. Druženje je popestreno z raznimi dejavnostmi: pripovedovanje pravljic, spoznavanje doživetij babic in dedkov.