Eko Vrtec kot način življenja 2009/10

V letošnjem šolskem letu ekozastava tudi za VRTEC MENGEŠ
Na Brdu so 6.10.2010 podelili ekozastave vzgojno-izobraževalnim zavodom iz Slovenije, med njimi je bil tudi naš vrtec.
Utrinke pridobitve ekozastave za naš vrtec si lahko ogledate na tej povezavi...

PROJEKT EKO Vrtec
V današnjem sodobnem času, ko nam kronično primanjkuje časa in se ne znamo več ustaviti, ko od vsepovsod na nas dežujejo besede, kot so storilnost in biti popoln, si ni lahko utrgati trenutka in ga nameniti prijaznemu neformalnemu klepetu, še manj sproščanju svoje ustvarjalne fantazije.
Svet v katerem živimo, je na prvo mesto vrednot umestil uspešnost v materialnem in družbenem smislu. Vendar se uspešnost skriva tudi v zadovoljstvu, ki ga doživimo v majhnih in nepozabnih trenutkih in sreči, ki jo ob tem delimo s svojimi otroki.
Eko Vrtec Mengeš 2008/09


PROGRAM EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 2011/12

ČISTILNA AKCIJA V VRTCU MENGEŠ

V petek, 23.3.2012, smo v Vrtcu Mengeš izvedli čistilno akcijo, v kateri so sodelovali otroci in strokovne delavke vrtca.
Zaposleni vrtcaPROGRAM EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 2013/2014
Ekoakcijski načrt v vrtcuPROGRAM EKO VRTEC 2015 - 2016


V okviru Eko vrtca smo tesno povezani z društvom Planet Zemlja, katerega poslanstvo je, s pomočjo strokovnjakov skozi projekte in različne dogodke, osveščati javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja.
Del njihovih programov, ki so se izkazali med otroci zelo priljubljeni, smo vzeli za svoje in jih v šolskem letu 2015/2016 že tretjič zapored nudili skupinam otrok druge starostne skupine. Projekt se imenuje od Zrna do kruha in je dobeseden prikaz peke kruha. Otroci pri tem z veseljem sodelujejo in se istočasno veliko naučijo.

V šolskem letu 2015/2016 pa smo pristopili še k enemu programu tega društva. Imenuje se Food revolution, ki se bo v Sloveniji izvajal prvič. Bistvo tega programa temelji na Japonskem običaju, da gospodinjstva enkrat na teden uporabijo pri kuhi hrano, ki jim je prek tedna ostala. Otroci bodo s pomočjo strokovnjakov društva doživeli pripravo okusne hrane iz ostankov.

Novembra 2015 smo s pomočjo Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet, izvedli izobraževalno lutkovno predstavo na temo ekologije. Poučno predstavo so si, z izjemo najmlajših, ogledali vsi vrtčevski otroci.

Vrtec Mengeš je šol. l. 2014/2015 sodeloval na sejmu Altermed v Celju, kjer smo prejeli priznanje za doseženo 1. mesto, na temo »Punčke iz cunj«. V šolskem letu 2015/2016 smo se ravno tako udeležili sejma, na katerem smo predstavili "Prehrano iz odpadnega materiala".

Vseskozi izvajamo dejavnosti na temo ločevanja odpadkov in pa skrb za varčevanje z energijo in vodo.

Zaposleni Vrtca Mengeš si iz leta v leto aktivneje prizadevamo, nuditi naših otrokom čim več znanja o pomenu in pravilnem odnosu posameznika do okolja.
Velika zahvala gre tudi našemu sponzorju - Leku, ki nam pomaga, da projekte v okviru eko izpeljemo čim bolj kvalitetno in strokovno.


EKO POROČILO 2015/16

1. Doseženi cilji delovanja ekovrtca
- otroci so preko starih receptov spoznali hrano, ki je značilnost našega kraja, njene sestavine, obdelave in kombinacije
- otroci so spoznali, da morajo vsi ljudje v družbi sodelovati in pomagati, da ta lahko deluje in omogoča preživetje, ugodje in dobro
- otroci so se naučili vsesplošnega varčevanja z vodo
- otroci so spoznali vodo kot vir življenja za človeka in naravo
- otroci so spoznali pomen svežega zraka in bivanja v zdravem okolju
- otroci so ozavestili pomen varčevanja z energijo - elektriko ter s poizkusi ugotavljali kje je elektrika
- otroci so spoznali ponovno uporabo in ločevanje odpadkov in skrb za čisto naravo
- otroci so spoznali pomembnost zdrave prehrane za organizem
- otroci so spoznali in poimenovali ptice pevke v Mengšu
- otroci so skrbeli za ptice pozimi
- otroci so spoznali, kaj potrebujejo rastline za rast in razvoj ter se spoznali z vrtnarjenjem
- otroci so spoznavali živo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju, ...

2. Realizirane aktivnosti za privzgajanje in pridobivanje vrednot in znanj za varovanje okolja
- natančno razvrščanje odpadkov, zbiranje odpadnega papirja in zamaškov
- navajanje otrok in staršev na varčevanje z vodo in z elektriko
- uporaba odpadnih materialov v sodelovanju s starši
- posredno in neposredno opazovanje ptic pevk v našem kraju
- vrtnarjenje v vrtčevskem vrtu
- opazovanje živali skozi letne čase
- priprava razstave in predstavitev na sejmu
- iskanje starih receptov in izdelava knjižice

3. Realizirane vsebine sodelovanja z ekovrtci in ekošolo v kraju (lokalno okolje)
- sodelovanje pri projektu Altermed (recepti naših babic in izdelovanje maket hrane iz odpadnega materiala)
- sodelovanje pri zbiranju zamaškov, kartuš, papirja in baterij
- izmenjava znanj med enotami vrtca
- objavljanje dogodkov v lokalnem mediju

4. Opravljene aktivnosti ekoprogramskega odbora
Pri nas je po tolikih letih ekoprogramski odbor že povsem utečen, dobivamo se na ekosestankih, kjer se pogovarjamo o projektih in tudi o sprotni problematiki. Poskrbeli smo, da je bila organizacija in izvedba Altermeda odlična (2. mesto). Skrbeli smo tudi, da so naši že utečeni projekti kot so: razvrščanje odpadkov, odvoz kartuš, baterij in zamaškov tekli nemoteno.

5. Realizirana prednostna področja
V letošnjem smo se bolj podrobno seznanili z elektriko in varčevanjem le te. Poskrbeli smo za opozorilne nalepke v vseh treh enotah, ki so nas vsakodnevno opominjale na pomembnost ugašanja luči ipd. Skupina najstarejših otrok je sodelovala na natečaju Energetsko znanje za odgovorno ravnanje v okviru Društva za trajnostni razvoj šola Sobivanja, dosegli so odlično 2. mesto.
Obsežno smo se lotili projekta Altermed, kjer smo zasedli 2. mesto. Predstavili smo se z recepti naših babic in maketami različnih jedi, narejenih iz odpadnega materiala.
Kot vsako leto smo skrbno razvrščali odpadke, zbirali rabljene kartuše, baterije in zamaške.
Ponosni smo tudi na naše vrtičke (zeliščni, zelenjavni in cvetlični), kjer smo že in bomo še obirali plodove.
. Doseženi cilji
- učinkovito varčevanje z elektriko
- uspešno sodelovanje s starši na vseh področjih
- ozaveščanje otrok o pomembnosti skrbi za okolje
- ozaveščanje otrok o pomembnosti pridelave in uživanja zdrave prehrane
- uspešno sodelovanje na sejmu Altermed
- Spozanavanje različnih značilnosti in znamenitosti našega kraja (hrana, ptice

6. Obveščanje in vključevanje staršev in okolja
Povabilo staršem pri zbiranju starih receptov iz katerih smo naredili knjigo receptov, ter izdelovanje maket hrane iz odpadnega metriala, ter predstavitev le teh na sejmu v Celju. Informiranje staršev o skrbi za okolje, ločevanje odpadkov, energijo in vodo.Zbiralne akcije papirja, zamaškov, baterij in tonerjev.

7. Ekolistina
Tudi letos smo bili zelo uspešni, kar smo dokazali z manjšim računam za elektriko in vodo na kar so bili še posebej otroci zelo ponosni. Skrbeli in spoznavali smo okolje, varčevali z elektriko in vodo, skrbeli za pravilno ločevanje odpadkov. Veliko smo sodelovali z raznimi društvi (čebelarstvo Blejec, rokodelci, turistično društvo Mengeš, taborniki, gasilci...) in na ta način otroke ozavestili o pomenu kulturne dediščine in povezanosti z domačim okoljem. Prav tako pa smo uspešno ozaveščali tudi starše in jih uspešno motivirali za sodelovanje. Sodelovali smo tudi z bližnjimi Eko kmetijami (Kmetija Rak, Kmetija Jamšek) Sodelovali smo tudi pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, Planetu zemlja prijazen vrtec - Od zrna do kruha, Medex - Eko smreka, Društvo za trajnostni razvoj Šola sobivanja, ŠD Sonček, Program Kolesarčki, Projekt Pomahajmo v svet, glasilo Mengšan...EKO POROČILO 2016/17

Število otrok in vzgojiteljev ki so sodelovali v posameznih projektih:
1. Aktivnost Vzgojiteljev Otrok
2. Z IGRO V SVET NARAVE 6 42
3. ZDRAVO HRANO JEMO, SE GIBAMO IN ZDRAVO ŽIVIMO 45 403
4. PTICE V MOJEM KRAJU 2 24
5. ZNANJE O GOZDOVIH – GOZDNA IGRALNICA 2 24
6. SEMENA IN VRTOVI – ŠOLSKA VRTILNICA 2 14
7. Moje prve vrtne škarje

Usmerjanje okoljskih dejavnosti in ekoprogramski odbor
Doseženi cilji delovanja ekovrtca
- otroci so prostor v naravi pričeli izkoriščati veliko bolj kvalitetno
- otrokom je narava postala njihov igralni kotiček, do katerega gojijo lep odnos
- otroci so pridobili nova spoznanja, izkušnje in znanja o pticah
- otroci med seboj ločijo in poimenujejo ptice pevke, ki jih lahko opazijo v Mengšu
- otroci so spoznali način razmnoževanja ptic
- otroci sodelujejo, ustvarjajo dialog in izmenjajo mnenja
- otrok spozna, da je gozd in travnik za živali vir hrane in bivalno okolje, vsiljivci (smeti) pa sistem lahko rušijo
- otroci so pridobili različne izkušnje o delu na vrtu
- otroci so preko letnih časov spoznali/spremljali dogajanje na vrtu
- otroci so se s pravilnim razvrščanjem različnih odpadkov v pravilni del košev navajali na ločevanje odpadkov
- otroci na maketi prepoznajo točke kjer se lahko gibajo
- otroci se skupaj s straši gibajo, zdravo prehranjujejo
- otroci spoznajo kuharja in njegovo delo


Navedite realizirane aktivnosti za privzgajanje in pridobivanje vrednot in znanj za varovanje okolja
- skrb za ptice pozimi
- ločevanje odpadkov v pravilne dele koša v igralnici
- striženje, lepljenje, razvrščanje in pogovor o ločevanju
- ogled ekološkeega otoka in zabojnik za zamaške, baterije
- igra Eko detektivi (preverjamo, če v vrtcu vsi ločujejo odpadke)
- uporaba odpadnega materiala za ustvajanje
- detektivi v gozdu - igramo se detektive, ki v gozdu poiščejo vsiljivce, ki onesnažujejo okolje

Realizirane vsebine sodelovanja z ekovrtci in ekošolo v kraju (lokalno okolje)
- sodelovanje pri projektu Altermed
- zbiranje zamaškov, kartuš, baterije, ...
- objavljanje dogodkov v lokalnem mediju
- sodelovanje med enotami Vrtca Mengeš

Sestava ekoprogramskega odbora
o Vzg. I. starostnega obdobja: Marta Gerkman
o Vzg.II. starostnega obdobja: Petra Cerar
o Ravnatelj: Mateja Hribar Sicherl
o Koordinator: Nina Hribernik in Eva Krempl
o Poslovni sekretar: Darinka Petrovič
o Kuhar: Igor Ferdin
o Hišnik: Denis Prelovšek
o Predstavnik Sveta staršev vrtca: Tina Štrukelj
o Predstavnik lokalne skupnosti: Marko Kocjan
o Predstavnik lokalne organizacije:

Jedrnat zapis opravljenih aktivnosti ekoprogramskega odbora
Ekoprogramski odbor se je letos sestal večkrat, ker smo pridobili nove člane in s tem nove ideje. Najbolj obširen je bil sestanek za sodelovanje na Altermedu. Tudi letos smo se z 2. mestom odlično odrezali.
Pridobili smo nove ideje, kako otrokom še na druge načine predstaviti skrb za okolje. Zmenili smo se tudi, da naši že utečeni projekti, kot so: razvrščanje odpadkov, odvoz kartuš, baterij in zamaškov, potekajo kot do sedaj.
Na sestanku smo pohvalili delo naših vrtnaric in jim odobrili idejo o topli gredi.

Načrt dela
Realizirana prednostna področja vašega programa
- ločevanje opadkov
- ustvarjanje z odpadnega materiala
- vrtnarjenje
- skrb za naravo
- organizacija in izvedba Altermeda
- seznanjanje z zdravo prehrano
- spoznavanje točk v Mengšu, ki omogočajo gibanje
- obisk Papirnice Količevo


Doseženi cilji
- otroci so ozaveščeni o skrbi za okolje
- otroci so ozaveščeni o pomembnosti pridelave in uživanja zdrave prehrane
- uspešno sodelovanje na sejmu Altermed
- otroci so spoznali različne točke v Mengšu, kjer se lahko gibljejo
- otroci so uživali v ustvarjanju iz odpadnega materiala in se seznanili s pojmom recikliranja


Obveščanje in vključevanje staršev in okolja
Navedite realizirane aktivnosti v sodelovanju s starši in z drugimi zunanjimi dejavniki
Starše smo povabili k sodelovanju z dokumentiranjem njihovih otrok pri gibanju in zdravem prehranjevanju. Starši pomagajo pri zbiranju kartuš, baterij, zamaškov, ... Informiranje staršev o varčevanju z vodo in elektriko v vrtcu.

Ekolistina


Vaša ocena okoljske uspešnosti v skladu z opredelitvami vaše ekolistine
Bili smo zelo uspešni in smo zelo ponosni na naše delo. Skrbeli in spoznavali smo okolje, varčevali z elektriko in vodo, skrbeli za pravilno ločevanje odpadkov. Sodelovali smo z raznimi društvi (čebelarstvo Blejec, rokodelci, turistično društvo Mengeš, taborniki, gasilci...) in na ta način otroke ozavestili o pomenu kulturne dediščine in povezanosti z domačim okoljem. Prav tako pa smo uspešno ozaveščali tudi starše in jih uspešno motivirali za sodelovanje. V letošnjem letu smo zamenjali plastične lončke in vodomat za pralne skodelice in vrče s pijačo. Sodelovali smo tudi z bližnjimi Eko kmetijami (Kmetija Pestator, Kmetija Jagode, Kmetija Princ, Kmetija Zorzut, Kmetija Pr' Anžk, Kmetija Pr' Anžič, Kmetija Kersnik, Kele&Kele). Sodelovali smo tudi pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, Planetu zemlja prijazen vrtec - Od zrna do kruha, Medex - Eko smreka, Društvo za trajnostni razvoj Šola sobivanja, ŠD Sonček, Program Kolesarčki, Varno s soncem, glasilo Mengšan,...EKO POROČILO 2017.docx


EKO POROČILO 2018/19
Koordinatorji:
Nina Hribernik
Eva Krempl
Aktivnosti in vzgojitelji, ki so izvajali:

Semena in vrtovi- šolska vrtilnica (Petra Vodlan in Petra Železnikar)

Sobivanje z žuželkami okrog nas (Špela Ivanšek)

Hrana in zdravje- Altermed (Nina Štrukelj)

Spoznajmo talni živžav okoli nas (Mateja Stražar)

Ravnanje z odpadki (Martin Kunaver)

Voda (Alenka Viriant Stojanović;;)

Energija (Petra Žerovnik Mandič)

Podnebne spremembe in mi (Petra Vodlan)
 
Eko odbor:
Nina Hribernik
Eva Krempl
Mateja Hribar Sicherl
Nina Štrukelj
Altermed odbor:
Nina Hribernik
Eva Krempl
Nina Štrukelj
Polona Drgan
Nina Rogelj
Petra Železnikar
Matjaž Kolar
 
Naši utečeni projekti, kot so: odvoz kartuš, baterij in zamaškov, razvrščanje odpadkov, potekajo brez težav. Sodelujemo s starši, ki nam prinašajo odpadni material in zelo pridno sodelujejo tudi pri Altermedu. Prav tako smo sodelovali z okoljskimi društvi, ustanovami, bližnjimi eko kmetijami, … Pohvalimo se lahko z zlatim priznanjem na Altermedu in priznanje za 1. mesto na likovnem in literarnem natečaju »Voda je svoboda«.
V letošnjem šolskem letu nas je obiskala eko komisija in podala pozitivno mnenje.
 
 
 
Zapisali:
Nina Hribernik in Eva Krempl
Mengeš, 28. 5. 2019
poročilo201920.docx

Na temo Odgovrno s hrano se je 17. 3. 2018 Vrtec Mengeš predstavil na sejmu Altermed v Celju.

V sodelovanju s starimi starši smo uspešno pripravili izdelke za predstavitveno stojnico.
Pripravili smo knjižico Domači recepti zdravja, pripravili različne zdravilne sirupe, domače kreme, naravne čaje ter predstavili dejavnosti z otroki.
Za svojo predstavitev je vrtec prejel tudi ZLATO PRIZNANJE.
DSC_7240.JPG
altermed4.JPG
ALTERMED 2018


PROGRAM EKO VRTEC 2015 - 2016


V okviru Eko vrtca smo tesno povezani z društvom Planet Zemlja, katerega poslanstvo je, s pomočjo strokovnjakov skozi projekte in različne dogodke, osveščati javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja.
Del njihovih programov, ki so se izkazali med otroci zelo priljubljeni, smo vzeli za svoje in jih v šolskem letu 2015/2016 že tretjič zapored nudili skupinam otrok druge starostne skupine. Projekt se imenuje od Zrna do kruha in je dobeseden prikaz peke kruha. Otroci pri tem z veseljem sodelujejo in se istočasno veliko naučijo.


V šolskem letu 2015/2016 pa smo pristopili še k enemu programu tega društva. Imenuje se Food revolution, ki se bo v Sloveniji izvajal prvič. Bistvo tega programa temelji na Japonskem običaju, da gospodinjstva enkrat na teden uporabijo pri kuhi hrano, ki jim je prek tedna ostala. Otroci bodo s pomočjo strokovnjakov društva doživeli pripravo okusne hrane iz ostankov.

Novembra 2015 smo s pomočjo Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet, izvedli izobraževalno lutkovno predstavo na temo ekologije. Poučno predstavo so si, z izjemo najmlajših, ogledali vsi vrtčevski otroci.

Vrtec Mengeš je šol. l. 2014/2015 sodeloval na sejmu Altermed v Celju, kjer smo prejeli priznanje za doseženo 1. mesto, na temo »Punčke iz cunj«. V šolskem letu 2015/2016 smo se ravno tako udeležili sejma, na katerem smo predstavili "Prehrano iz odpadnega materiala".

Vseskozi izvajamo dejavnosti na temo ločevanja odpadkov in pa skrb za varčevanje z energijo in vodo.

Zaposleni Vrtca Mengeš si iz leta v leto aktivneje prizadevamo, nuditi naših otrokom čim več znanja o pomenu in pravilnem odnosu posameznika do okolja.
Velika zahvala gre tudi našemu sponzorju - Leku, ki nam pomaga, da projekte v okviru eko izpeljemo čim bolj kvalitetno in strokovno.


PROGRAM EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 2012/2013
Ekoakcijski načrt v šolskem letu 2012/2013

ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA V VRTCU MENGEŠ

V mesecu novembru 2012 smo imeli v našem vrtcu zbiralno akcijo starega papirja.

EKO RAZSTAVA VRTCA MENGEŠ
V mesecu februarju 2013 je v vrtcu bila eko razstava v enoti Gobica in enoti Sonček. V mesecu marcu pa se je Vrtec Mengeš z eko izdelki predstavil tudi na sejmu Altermed v Celju. Več o tem si lahko preberete tukaj.PROGRAM EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA 2011/12

ČISTILNA AKCIJA V VRTCU MENGEŠ

V petek, 23.3.2012, smo v Vrtcu Mengeš izvedli čistilno akcijo, v kateri so sodelovali otroci in strokovne delavke vrtca.
Zaposleni vrtca


Eko Vrtec kot način življenja 2009/10

V letošnjem šolskem letu ekozastava tudi za VRTEC MENGEŠ
Na Brdu so 6.10.2010 podelili ekozastave vzgojno-izobraževalnim zavodom iz Slovenije, med njimi je bil tudi naš vrtec.
Utrinke pridobitve ekozastave za naš vrtec si lahko ogledate na tej povezavi...PROJEKT EKO Vrtec
V današnjem sodobnem času, ko nam kronično primanjkuje časa in se ne znamo več ustaviti, ko od vsepovsod na nas dežujejo besede, kot so storilnost in biti popoln, si ni lahko utrgati trenutka in ga nameniti prijaznemu neformalnemu klepetu, še manj sproščanju svoje ustvarjalne fantazije.
Svet v katerem živimo, je na prvo mesto vrednot umestil uspešnost v materialnem in družbenem smislu. Vendar se uspešnost skriva tudi v zadovoljstvu, ki ga doživimo v majhnih in nepozabnih trenutkih in sreči, ki jo ob tem delimo s svojimi otroki.

Eko Vrtec Mengeš 2008/09