UPRAVA:
(je v enoti GOBICA)

Tel.: 01 / 72 -30 – 220
Gsm: 031 / 319 - 166
Fax: 01 / 72 - 30 - 225
info@vrtec-menges.com
Uradne ure: 7.00 - 15.00

Pomočnica ravnateljice:
Marta Gerkman, vzg.

pom.ravnateljice@vrtec-menges.com   

Poslovna sekretarka:
Tanja Borčnik

tajnistvo@vrtec-menges.com

Računovodja:
Neža Pibernik

racunovodstvo@vrtec-menges.com

Svetovalna služba:
Tina Vuri, univ. dipl. psih.

svetovalna@vrtec-menges.com

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima:
Špela Poljanšek, dipl. sanitarna inženirka - nadomešča jo Katarina Kolarič, univ. dipl. inž. živ. teh.

opzhr@vrtec-menges.com

Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč:
Helena Vidović

dsp@vrtec-menges.com

040/863-223

enota GOBICA

Tel.: 01 / 72 -30 – 220
(stari del) Gsm: 041-812-198
(novi del) Gsm: 041-732-144

enota SONČEK

Tel.: 01 / 72 -37 – 500
Gsm: 041 / 812 - 005

enota OBLAČEK:
Gsm: 051 / 855 - 152

Skupina Mravljice

Gsm 031/ 773 - 100