ZAPORE NA SLOVENSKI CESTI 

S strani občinske uprave Občine Mengeš vas obveščamo, da se dela na Slovenski cesti nadaljujejo v skladu terminskim planom. Dne 4. 1. 2023 po 9. uri bo izvedena popolna zapora med uvozom pri občini in uvozom na Šolsko ulico. Popolna zapora na tem odseku je predvidena do 15. 3. 2023.Dostop do vrtca (preko Šolske ulice) bo potekal nespremenjeno s severne strani oz. s Kolodvorske, Kamniške in Prešernove ceste, dostop do glavnega parkirišča pri občini pa bo možen po označenem obvozu (po obvoznici oz. lokalno po ulici Zavrti) z južne strani oz. z Grobeljske ceste. Z južne strani bo promet začasno omogočen po delu gradbišča, na katerem je bila s tem namenom izvedena asfaltirana protiprašna zaščita. Prosimo za prilagoditev hitrosti na tem odseku. Ob tej priložnosti tudi pojasnjujemo, da so lastniki parkirišča pri Merkatorju na Glavnem trgu onemogočili dostop do parkirišča s Slovenske ceste. Takšna odločitev je posledice številnih kršitev (parkirišče se je uporabljalo kot obvoz) in poškodb na infrastrukturi parkirišča. Za strpnost in upoštevanje označenih obvozov se vam najlepše zahvaljujejo.