Obvestilo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport:


... "V času od 26.01.2021 do 29.01.2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna." ...


Dne 4. 2. pa smo prejeli še pojasnilo. Starši so oproščeni plačila vrtca, če je le ta zaprt oziroma, če je staršem ali otrokom odrejena karantena in otrok zaradi tega ne obiskuje vrtca (102.člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/29 in 175/20 - ZIUOPDVE)). 

Zato vas prosimo, da takoj, ko prejmete karantensko odločbo , le to posredujete v računovodstvo na mail: racunovodstvo@vrtec-menges.com (Neža Pibernik)


Plačilo_vrtca od 26-1 do 29-1-2021.pdf

Pojasnila_k_obvestilu_3_februar_2021.pdf