HAVAJSKO POLETJE


• Igre na igrišču, travniku
in na ploščadi vrtca
• Gibalne igre, gibalne minutke
• Vodne igre
• Branje zgodb v senci dreves
• Branje počitniške pošte
• Pripovedovanje otrok
o njihovih doživetij s počitnic
• Likovno ustvarjanje
na temo Havajev
• Havajski ples in glasba
• Izdelovanje havajskih ogrlic
• Origami
• Spoznavanje tujih kultur
• Kje so Havaji?
• Spoznavanje novih sadežev
• Izdelava sadnih sladoledov,
koktejlov
• Mešanje različnih snovi
• Nizanje zaporedij
• Projekt: Varno s soncem


HAVAJSKO POLETJE.pdf