Aktualno

PONOVNO ODPRTI VRTCI

Spoštovani starši! 


Vlada RS je sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim se tudi v naši osrednjeslovenski statistični regiji odpirajo vrtci v polnem delovanju. V skladu s 1. točko 1. člena odloka vrtci lahko

...

Vpis novincev za šolsko leto 2021 2022

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona ovrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10,62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17-ZVrt-F) in napodlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni VestnikObčine Mengeš št. 3/2011, z

...

Nujno varstvo otrok v času od 18. 1. do vključno 22. 1. 2021

Spoštovani starši!

 

Vlada   nam je sporočila, da se je večina obstoječih ukrepov, ki so  trenutno v veljavi podaljšalo. S tem je tudi vrtec še vedno odprt  le za nujno varstvo in vzgojo.  V vrtcu so lahko od 18. 1. 2021 dovključno 22. 1. 2021 otroci

...

Nujno varstvo otrok v času od 11. 1. do vključno 15. 1. 2021

Spoštovani starši!

 

Vladanam je sporočila, da se je večina obstoječih ukrepov, ki so  trenutno v veljavi podaljšalo. S tem je tudi vrtec še vedno odprtle za nujno varstvo in vzgojo.  V vrtcu so lahko od 11. 1. 2021 dovključno 15. 1. 2021 otroci staršev, čigar oba

...

Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani

Z novim letom smo za vas prenovili našo spletno stran.


ZDRAVO in SREČNO 2021 !

Šola za starše

 

ZIMSKA ŠOLA ZA STARŠE - PRESTAVLJENA      Datum: 12.1.2021 ob 17.30 uri  

      Tema: Razvoj in spodbujanje fine ingrafomotorike pri predšolskem otroku

      Predavateljica: Katja Šuštar,

...

Vsebine za otroke v času zaprtja

Zanimive spletne strani za krajšanje časa z otroki:

 

V času, ko moramo biti zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa doma in je naše druženje v živo omejeno le na najožje družinske člane, je pomembno, da znamo prosti čas čim bolje izkoristiti. Na Safe.si so

...

Voščilo Vrtca Mengeš

VOŠČILO

Staro leto srajčko slači,

sveže zlikano oblači.

srajčka je poslikana,

z vzorci drobcenih želja.

Izberite vzorček zase

takšnega, ki bo za vse čase,

čipkal zdravje, mir in srečo.

Raztegnite ga v ljubečo mavrico okrog planeta,

ki ne bo

...

Nujno varstvo

Spoštovani starši!

 

Vlada nam je sporočila, da se vsi ukrepi, ki so trenutno v veljavi podaljšajo. S tem je tudi vrtec še vedno odprt le za nujno varstvo in vzgojo. V vrtcu so lahko od 4. 1. 2021 do vključno 8. 1. 2021 otroci staršev, čigar oba starša izpolnjujete

...

Safe.si

Zanimive spletne strani za krajšanje časa z otroki:
V času, ko moramo biti zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa doma in je naše druženje v živo omejeno le na najožje družinske člane, je pomembno, da znamo prosti čas čim bolje izkoristiti. Na Safe.si so pripravili

...

Cene vrtca s 1.9.2020

OBVESTILO:
Nova cena vrtca s 1.9.2020
Zakonska osnova Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l.25/08, 100/05, 72/05, 113/03, 113/03, 78/03, 44/00, 12/96). Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (občina), plačil staršev, donacij in drugih

...

Izjema od zaprtja vrtca

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) in v zvezi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2, izdajam naslednji SKLEP, S KATERIM SE DOLOČI IZJEMA OD ZAPRTJA VRTCA

...