FOTOGRAFIRANJE VRTEC MENGEŠ

V  naslednjem  tednu (19. 4. ) pričnemo   s  fotografiranjem  skupin in

 individualnih  portretov  po  naslednjem  razporedu:


- ponedeljek 19.4. GOBICA(8skupin)

- torek 20.4. GOBICA (5skupin) inOBLAČEK (3skupine)

- sreda 21.4.

...

Odprtost vrtcev od 12. 4. 2021

Spoštovani starši!  


V ponedeljek, 12. 4. 2021 se ponovno odpirajo vrtci.  


Delovni  čas  posameznih  enot bo takšen kot pred zaprtjem in sicer: 

-  Enota Sonček 6.00 do 16.30 

-  Enota Gobica 5.30 do 16.30 

-  Enota Oblaček 6.00

...

izjava staršev po daljši odsotnosti

 Spoštovani starši!


Spremenili smo izjavo, ki jo izpolnite v kolikor otrok manjka v vrtcu vsaj dva dni. 

Izjava staršev po daljši odsotnosti.pdf

Izjava staršev po daljši odsotnosti.docx

Vrtec Mengeš, 5.3.2021


...

Nujno varstvo 1.4. do 9.4.

Združeneskupine in urnik od 1. 4. – 9. 4. 2021

Nujnovarstvo in vzgoja Vrtec Mengeš, enota Gobica

5.30 do16.00

 

 

Prihod vvrtčevsko dvorišče je samo skozi ograjo glavnega vhoda. Otrociprihajajo v igralnice skozi atrije. Odprti so le oddelki v spodnjem

...

Odprost vrtca v času od 1.4. do vključno 9.4.2021

Spoštovani starši! 


Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11.

...

Zajčkovi dnevi v vrtcu

Naslednji teden nam sledi veliko prijetnih dogodivščin. 

Preberite si katere:

zajčkova priprava.docx

TEDEN PISANIC.docx

...

Sprememba urnikov in poslovnega časa enot

Spoštovani starši! 


V ponedeljek, 22. 3. 2021  bomo vse enote Vrtca  Mengeš odprli do 16.30 ure. 


Strokovni delavci vas bodo seznanili s spremembami po skupinah. Zaradi podaljševanja  poslovalnega časa bomo  določene  oddelke združevali  zjutraj in

...

IZJAVA STARŠEV - VRAČANJE OTROK V VRTEC PO PREBOLELI BOLEZNI

Spoštovani starši! 

Spremenili smo izjavo, ki jo izpolnite v kolikor otrok manjka v vrtcu vsaj dva dni. 

 Izjava staršev po daljši odsotnosti, 2.3.2021.docx

Vrtec Mengeš, 5.3.2021

...

Plačilo vrtca

Obvestilo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport:


... "V času od 26.01.2021 do 29.01.2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna." ...


Dne 4. 2. pa smo prejeli še pojasnilo.

...

Vpis novincev za šolsko leto 2021 2022

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona ovrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10,62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17-ZVrt-F) in napodlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni VestnikObčine Mengeš št. 3/2011, z

...

Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani

Z novim letom smo za vas prenovili našo spletno stran.


ZDRAVO in SREČNO 2021 !

Vsebine za otroke v času zaprtja

Zanimive spletne strani za krajšanje časa z otroki:

 

V času, ko moramo biti zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa doma in je naše druženje v živo omejeno le na najožje družinske člane, je pomembno, da znamo prosti čas čim bolje izkoristiti. Na Safe.si so

...

Safe.si

Zanimive spletne strani za krajšanje časa z otroki:
V času, ko moramo biti zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa doma in je naše druženje v živo omejeno le na najožje družinske člane, je pomembno, da znamo prosti čas čim bolje izkoristiti. Na Safe.si so pripravili

...

Cene vrtca s 1.9.2020

OBVESTILO:
Nova cena vrtca s 1.9.2020
Zakonska osnova Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l.25/08, 100/05, 72/05, 113/03, 113/03, 78/03, 44/00, 12/96). Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (občina), plačil staršev, donacij in drugih

...